Veranderingen in betaling voor financieel advies.

In 2013 worden er veranderingen doorgevoerd in de manier waarop jij voor financieel advies betaalt.
Wat betekent dat voor jou?

Rechtstreeks betalen voor advies

Vanaf 1 januari 2013 betaal je een financiële adviseur voor sommige financiële producten rechtstreeks voor het advies dat hij je geeft. Tot 2013 was het gebruikelijk dat een adviseur voor zijn advies betaald werd via provisie. De provisie was verwerkt in de prijs van het financiële product. De zelfstandige adviseur ontving van de bank of verzekeraar waar het financiële product was gekocht provisie voor zijn advies en bemiddeling. Je betaalde dus indirect voor financieel advies. Vanaf 1 januari mag dit niet meer. Dit wordt het provisieverbod genoemd. Je krijgt voortaan van je Rabo-/ING-/ABN AMRO-/SNS bank of zelfstandige adviseur een rekening gepresenteerd voor financieel advies en bemiddeling.
Financieel advies is en was dus nooit gratis.

Voor welke producten geldt het provisieverbod?

– Hypotheken | Levensverzekeringen | Overlijdensrisicoverzekeringen | Betalingsbeschermers
– Uitvaartverzekeringen | Bankspaarproducten | Deelnemingen in een beleggingsfonds
– Individuele arbeidsongeschiktheid verzekeringen

Wat als ik uiteindelijk het product niet aanschaf?

De eerste keer dat je een gesprek hebt met een adviseur wordt meestal een oriënterend gesprek genoemd. Daarvoor worden vaak geen kosten in rekening gebracht. Als je na dat gesprek verder wilt en je geeft de adviseur een opdracht om jou te adviseren, dan moet je betalen voor het advies dat je hebt gekregen. Zelfs als je uiteindelijk geen product afsluit. De adviseur heeft namelijk wel werk voor je gedaan en je advies gegeven.
En gratis advies bestaat niet.

Serviceabonnementen

Wij stellen ons tot doel om u niet alleen bij het afsluiten van de verzekering of hypotheek van dienst te zijn maar wensen u graag gedurende de gehele looptijd van het contract van een optimale begeleiding te voorzien. Hierbij gaan wij uit van de volgende stelling: “Uw belang is onze zorg”.

U kunt van onze advies blijven gebruik maken op basis van:

  1. Dit zal in overleg met u tegen een vast of uurtarief zijn. Ons uurtarief bedraagt op dit moment € 100,00 excl. btw.
    Daar dit voor velen een kostbare aangelegenheid zal worden hebben wij besloten om u ook de mogelijkheid van een serviceabonnement aan te bieden. Hierdoor worden de kosten voor u inzichtelijker en kunnen wij ons serviceniveau op peil houden.
  2. Een Doorlopende Service Abonnement is om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Als u het service abonnement afsluit, kunt u van ons een aantal extra diensten verwachten, waardoor wij u als klant voor een vast bedrag per maand een duidelijk inzicht kunnen geven in uw persoonlijke situatie. Wij willen graag transparant zijn over onze diensten en over de kosten daarvan. Daarom leggen wij in deze voorwaarden vast wat u van ons kunt verwachten als u een abonnement sluit en hoeveel dat kost.

U kunt kiezen uit 3 serviceabonnementen.
– A Service Abonnement Hypotheek € 12,50
– B Service Abonnement Schadeverzekeringen €  15,00 excl. 21% Assurantie Belasting (Provisie vrij, uw voordeel 20 tot 25%)
– C Service abonnement Levensverzekeringen en woonlasten verzekeringen € 5,00
– A+C Doorlopende Financiële Planning € 15,00
– A+B+C Totaalpakket € 30,00 incl. Assurantie Belasting 21%
Alle abonnementen geven 25% korting op onze vaste en uurtarieven.

Algemeen

– Dienst Verlening Document
– DVD Hypotheken
– DVD Risico
– DVD Vermogen
– Algemene voorwaarden ABC