Geachte relatie,

Advies Bureau Combee is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In deze wet is onder meer geregeld dat wij onze klanten met een dienstenwijzer moeten informeren over onze financiële dienstverlening.

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van financiële diensten ingegaan. Met de komst van het provisieverbod zijn verschillende nieuwe regels van kracht, onder andere de eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan het Dienstverleningsdocument (DVD).

De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven voor onze (toekomstige) klanten. Door de wetgever is ervoor gekozen de AFM nadere regelgevende bevoegdheden te geven om het dienstverleningsdocument te standaardiseren en daar in de toekomst toezicht op te houden. Dit betekent dat u de dienstverleningsdocumenten van alle financieel dienstverleners eenvoudig met elkaar kunt vergelijken.
De dienstenwijzers (pdf-brochures) kunt u hiernaast downloaden

Mocht u na het lezen van onze Dienstenwijzer nog nadere toelichting wensen. Dan zijn wij uiteraard bereid u deze te geven. Wij verzoeken u in dat geval contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten,
Advies Bureau Combee

 
 

Bas Combee
Directeur
Erkend Hypothecair Planner
Beëdigd Adviseur Financiële Sector

 

Onze dienstenwijzers

DVD-Hypotheek-aanvraag
DVD-Risico-aanvraag
DVD-Vermogen
Algemene voorwaarden ABC

Onze Klachtenformulier

Klachten formulier