Wat te doen meet bestaande overlijdensrisicoverzekering na echtscheiding?

Beëindiging is niet altijd de beste keuze
Scheiden betekent niet dat de plicht vervalt om financieel voor elkaar te zorgen. Zeker als alimentatie een groot gedeelte van het inkomen vormt voor de ontvanger, kan het overlijden van de alimentatieplichtige grote financiële gevolgen hebben. De alimentatiebetalingen stoppen dan namelijk. Misschien is er recht op ANW of nabestaandenpensioen, maar de vraag is of dit voldoende is.

De bestaande overlijdensrisicoverzekering kan worden voortgezet om de alimentatie veilig te stellen bij overlijden van de alimentatieplichtige.

Vooral als het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering om gezondheidsredenen moeilijk wordt, is het beëindigen van de lopende verzekering niet altijd de beste keuze. Het is goed om te weten dat de verzekering aangepast kan worden, zodat deze goed aansluit bij de nieuwe situatie.

Splitsen of overdragen
Als beide partners verzekerd zijn op de polis dan is de eerste vraag: moet de dekking voor beide partners in stand blijven? Zo ja, dan kan de polis gesplitst worden. Of kan de dekking voor één van de partners komen te vervallen?

Bij de meeste verzekeraars kan een bestaande overlijdensrisicoverzekering bij echtscheiding worden gesplitst in twee losse polissen. In plaats van één uitkering zijn er vanaf dat moment twee uitkeringen verzekerd tegen de oorspronkelijke voorwaarden. Er zijn geen nieuwe gezondheidswaarborgen nodig.

Optimale polisredactie
Omdat ex-partners geen beroep meer kunnen doen op de hoge partnervrijstelling is een goed advies over de inrichting van de polis belangrijk. Om erfbelasting te voorkomen is het belangrijk dat er geen premie meer wordt betaald uit het vermogen van de ex-partner (er mag geen premie onttrokken zijn aan het vermogen van de erflater). De nieuwe verzekeringnemer is vanaf het tijdstip van overdracht de premie verschuldigd. Daarnaast is het meestal gewenst dat diegene die het geld zal ontvangen (de begunstigde), zelf verantwoordelijk wordt om de premie te betalen en de wijzigen op de polis door te voeren.

De polisredactie ziet er dan als volgt uit:
Verzekeringsnemer: alimentatiegerechtigde
Verzekerde: alimentatieplichtige
Begunstigde: alimentatiegerechtigde
Premie verschuldigde: alimentatiegerechtigde
Gemeenschap van goederen
Was men gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is eigenlijk altijd iets aan het vermogen van de erflater onttrokken. Het betalen van erfbelasting over de uitkering kan alleen worden voorkomen door de polis over te dragen tegen de waarde in het economische verkeer. De economische waarde van een overlijdensrisicoverzekering is daarbij gelijk aan de reservewaarde van de verzekering.

Reservewaarde = de contante waarde van de premie van de oorspronkelijke verzekering -/- de premie voor een nieuwe verzekering met hetzelfde kapitaal en resterende looptijd.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere omstandigheden, zoals de gezondheidstoestand van de verzekerde.

Samen de juiste keuze maken
Scheiden betekent dat er veel zaken geregeld moeten worden. Neem daarbij ook het overlijdensrisico mee. De bestaande verzekering kan worden voortgezet of er kan een nieuwe overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten.

Meer weten, maak een afspraak met ons kantoor via onze:  webformulier