Door het huwelijk worden bezittingen en schulden van de partners gezamenlijk eigendom. Binnenkort gaat daar verandering in komen. De Eerste Kamer heeft er al mee ingestemd.

Een initiatiefwet van drie politici is deze week goedgekeurd door een krappe meerderheid in de Eerste Kamer. Dit zorgt ervoor dat gemeenschap van goederen in de huidige vorm niet meer de standaard wordt.

Wat houdt gemeenschap van goederen nu in?

Eigenlijk is het een vreemde regeling waarbij vermogens en schulden van twee personen samensmelten omdat ze trouwen. Door het huwelijk is er op enkele uitzonderingen na geen sprake meer van een eigen kapitaal, want door het huwelijk is het een gezamenlijk kapitaal geworden. Zelfs een verkregen erfenis door één van de huwelijkspartners, wordt vaak gezamenlijk vermogen. Bij een echtscheiding neemt de partner de helft van de erfenis mee. Het trouwen in gemeenschap van goederen heeft dus een aantal grote nadelen.

Wat gaat er veranderen?

Ga je binnenkort trouwen? Het zal dan nog gaan om een huwelijk in gemeenschap van goederen zoals we de regeling nu kennen. De wet is goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar gaat nog niet in. Wat verandert is het feit dat vermogens en schulden die de partners vóór het huwelijk hebben privé bezittingen of schulden blijven. Er ontstaat dus een privé vermogen en na het voltrekken van het huwelijk wordt er gewerkt aan een gezamenlijk vermogen. Het kan anders, maar dat moet via de notaris geregeld worden.

Een belangrijke aanpassing in het huwelijksrecht

De aanpassing kan een groot effect hebben op huwelijkspartners. Denk maar eens aan de situatie dat één van de partners vóór het huwelijk al een grote schuld heeft. Ze zijn ervan overtuigd dat ze voor altijd bij elkaar blijven, dus worden er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld. Na een tijdje vallen de huwelijkspartners van de roze wolk en gaan ze scheiden. De partner die de schulden niet heeft ingebracht blijft nu zitten met de helft van de schulden van de ex-partner. Dit kan zeer onredelijk uitpakken.

Het verdelen van bezittingen bij een scheiding wordt complexer

De huidige vorm van de gemeenschap van goederen is op dit moment nog redelijk eenvoudig. Bij een echtscheiding wordt de waarde van de bezittingen en schulden gewoon door twee gedeeld. In de nieuwe situatie moet er eerst inzichtelijk gemaakt worden wordt privé en wat gemeenschappelijk is. Dat kan complex zijn. Eén van beide heeft bijvoorbeeld een privé vermogen voordat het huwelijk is voltrokken. Bij echtscheiding is het vermogen uitgegeven en moet er onderling vereffend worden. Dit maakt het scheiden weer complexer en er ontstaan weer meer discussiepunten.