Annuïteit Hypotheek

Zo werkt de Annuïteiten Hypotheek.
De Annuïteiten Hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u iedere maand een deel van uw lening aflost. Daarnaast betaalt u iedere maand rente. Deze twee componenten samen (rente en aflossing) zorgen ervoor dat het maandbedrag gelijk blijft, zolang het rentepercentage niet wijzigt. Aan het einde van de looptijd heeft u uw Annuïteiten Hypotheek volledig afgelost.
Annuïteiten Hypotheek

Annuïteiten Hypotheek

De feiten op een rij van de Annuïteiten Hypotheek:

  • Zekerheid over de terugbetalingaflossing
  • Dalende hypotheekschuld
  • Bij gelijkblijvende rente een vaste maandbedrag.

Is de hypotheekrente aftrekbaar bij de Annuïteiten Hypotheek?
Als u de hypotheekrente van uw ​Annuïteiten Hypotheek fiscaal mag aftrekken, dan zijn uw netto maandlasten in het begin van de looptijd het laagst. Omdat u in de loop van de tijd automatisch meer en meer aflost, daalt de rente die u elke maand betaalt. U kunt hierdoor steeds minder hypotheekrente aftrekken van uw inkomen voor de belasting waardoor uw netto maandlasten stijgen.

De annuïteitenhypotheek in het nieuws
Over de annuïteitenhypotheek wordt de laatste jaren veel gesproken. Dit komt doordat de wetgever heeft bepaald dat voor nieuw af te sluiten hypotheken de rente nog wel aftrekbaar is mits er op de hypotheekschuld wordt afgelost waarbij het aflossingsschema minimaal moet verlopen zoals dat bij een annuïteitenhypotheek verloopt. Sneller aflossen zoals bij een lineaire hypotheek mag eventueel ook.

Een annuïteitenhypotheek is erg overzichtelijk. Iedere maand wordt rente betaald en aflossingen. Aan het einde van de looptijd van de annuïteitenhypotheek is de hypotheekschuld volledig afgelost.