CHF-normen?

CHF norm staat voor Contactorgaan Hypothecair Financiers (norm).

De norm is vastgesteld mede door de Nederlandse Vereniging van Banken in samenwerking met het Nibud. De CHF-norm geeft
financiële dienstverleners een leidraad om te berekenen hoeveel hypotheek er maximaal verstrekt kan worden (neergelegd in: de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, afgekort: GHF).  In de
GHF wordt omschreven, dat iedere aanbieder van hypotheken met de zelfde woonquote(tabellen) moet rekenen. De woonquote is het percentage van het inkomen dat een woningbezitter gebruikt voor de betaling van zijn of haar hypotheeklasten (verwonen).  Bij het hanteren van de normen worden er op een verantwoorde manier hypotheekleningen verstrekt.

In vergelijking met eerdere jaren wordt er tegenwoordig een relatief laag hypotheekbedrag verstrekt op basis van het inkomen. Door de problemen op de huizenmarkt in de periode tussen 2008 en 2014, zijn de normen naar beneden bijgesteld. Er worden nu minder hoge hypotheken verstrekt.

Per individueel geval mag er van de CHF- / GHF-normen worden afgeweken mits dat uitgelegd en onderbouwd kan worden (‘comply or explain’).
Banken kunnen ook strengere normen toepassen.