Een hypotheek met een looptijd van 40 jaar – Mag dat?

De verzekeraar ASR heeft een hypotheek met een looptijd van 40 jaar uitgebracht, speciaal voor starters. Waarom zou je kiezen voor deze hypotheek?

Starters hebben moeite met het kopen van een huis. Dat komt deels door de hoge prijzen van huizen. Daar is weinig aan te doen, maar er is wel een creatieve oplossing om de maandlasten omlaag te brengen. Door de aflossing uit te smeren over 40 jaren in plaats van 30 jaren zakt de maandelijkse aflossing, maar dat heeft wel gevolgen. Deels bestaat er namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Wanneer hebben starters recht op hypotheekrenteaftrek?

In de hypotheek moet je maandelijkse aflossingen inbouwen en binnen 30 jaren moet je de hypotheek aflossen. Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. Met een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 30 jaren voldoe je aan de voorwaarden.

Hoe zit het bij een aflossing in 40 jaren?

In principe vervalt het recht om de betaalde hypotheekrente af te trekken van de inkomsten. Maar ASR heeft een constructie bedacht waarin er als het ware een opdeling is in twee hypotheken. De eerste heeft betrekking op een volledige aflossing in 30 jaren. Dit deel is aftrekbaar. Het tweede deel heeft betrekking op de periode van het 30etot 40e jaar. Dit deel is niet aftrekbaar. Wat hiermee wordt bereikt zijn lagere maandlasten. De aflossing loopt namelijk over 40 jaren in plaats van 30 jaren.

Wat is het voordeel?

Uitgaande van een hypotheek van 235.000 euro komt het neer op 100 tot 150 euro lagere maandlasten. Omdat de betaalde hypotheekrente niet volledig aftrekbaar is, valt het fiscaal voordeel wel iets lager uit, maar dat gaat maar om kleine verschillen.

Aflossen in 40 jaar maakt de hypotheek duurder

Gerekend over de volledige looptijd is de hypotheek met een looptijd van 40 jaren natuurlijk wel duurder. Alleen al doordat de aflossing over een langere periode wordt uitgesmeerd. Hierdoor betaal je meer hypotheekrente in euro’s uitgedrukt. Daar komt nog bij dat een deel van de hypotheek geen recht geeft op hypotheekrenteaftrek.

Los liever in 30 jaren af als het financieel mogelijk is

Als een hypotheek zorgt voor te hoge maandlasten kan een looptijd van 40 jaren een optie zijn. Toch kun je vaak beter gaan voor een looptijd van 30 jaren als het financieel mogelijk is. Een nadeel van de langere looptijd is dat het in de toekomst toch onverwacht duurder kan uitpakken. Bij een sterke stijging van de hypotheekrentes de komende tientallen jaren, kun je toch te maken krijgen met naar verhouding hoge maandlasten.